10 sætninger om EGU

10 punkter om ErhvervsGrundUddannelsen (EGU):3Dprint_greyscale

  1. For unge under 30 år, som ikke umiddelbart er i stand til at gennemføre en anden kompetencegivende ungdomsuddannelse.
  2. Formålet er, at de opnår kvalifikationer til at fortsætte i en erhvervskompetencegivende uddannelse, eller opnår beskæftigelse på arbejdsmarkedet.
  3. EGU tilrettelægges individuelt sammen med den unge, vejlederen og arbejdspladsen.
  4. EGU varer 2-3 år.
  5. Fra 20 til 40 uger skal være skoleforløb.
  6. Den resterende tid er en praktikplads på en arbejdsplads, hvor den unge er lærlingeansat i følge overenskomst
  7. Praktikpladsen kan kun godkendes, hvis virksomheden er bekendt med muligheden for at oprette en uddannelsesaftale i.h.t. loven om erhvervsuddannelser.
  8. EGU er derfor også et tilbud til virksomheder, som ikke kan godkendes til de ordinære erhvervsuddannelser (for små, for specialiseret m.v.)
  9. Både skoler og praktikpladser skal være informeret om den samlede plan, og vejlederen skal være tilknyttet i hele forløbet.
  10. En EGU plan kan justeres undervejs og kan afbrydes ved f.eks. optagelse på anden kompetencegivende ungdomsuddannelse, eller fastansættelse på praktikstedet.