Din rolle som arbejdsgiver

Hvad kan du som arbejdsgiver opnå ved EGU?

At få løst nogle meningsfyldte arbejdsfunktioner og på sigt tilføre arbejdspladsen en værdifuld arbejdskraft.toemmer

Virksomheden viser sit sociale ansvar og bidrager til, at samfundet inddrager en gruppe unge, som ellers nemt vil ryge ud på et sidespor og føle sig tilsidesat.

Hvad får vi alle ud af det, når du siger ja til EGU?

De økonomiske vilkår i erhvervslivet kan være hårde.
At sige ja til en EGU-elev forudsætter nok personligt overskud. Men ved investering af lidt energi og tillid til den unge kan du – udover reelt at få en god arbejdskraft – opleve, at du har bidraget til en god historie: at en ung i en krævende og kompliceret verden måske opnår anerkendelse for første gang og derigennem får tillid til omverdenen og fodfæste i sit liv. Og vi er som samfund alle afhængige af, at dette sker.

Klik her for at få mere at vide om: Hvad er EGU?