A-kasse og fagforening

EGU står for ErhvervsGrundUddannelse01 29 Renovering af køkkenets baglokale_greyscale

Hvad er en A-kasse?

En A-kasse er det samme som en arbejdsløshedskasse. Det er en forsikring, hvortil man betaler kontingent for at få udbetalt arbejdsløshedsunderstøttelse, hvis man er ledig.

Man er medlem af forskellige A-kasser afhængig af hvilken branche, man arbejder i.

Ofte er A-kassen slået sammen med en fagforening, så man kun skal betale til et sted – men så vil det være et større beløb.

Når man har gennemført en uddannelse på mere end atten måneder, har man ret til arbejdsløshedsdagpenge, hvis man sørger for at blive indmeldt i tide.

Der er 2 måder man kan indmelde sig

Melde sig i fagforeningen 1 år inden afslutningen af EGU-uddannelsen. Så får man understøttelse fra 1. ledighedsdag efter endt uddannelse.

Melde sig i fagforeningen 14 dage før afslutningen af uddannelsesforløb. Så er man først berettiget til understøttelse efter 4 uger.

Hvad er en fagforening?

En fagforening er en forening af mennesker, som arbejder inden for en bestemt branche eller fagområde.

Baggrund:
Før i tiden havde arbejderne meget dårlige vilkår. For ca. 100 år siden blev arbejderne enige om, at slutte sig sammen i arbejderforeninger. Det gjorde de, fordi de bedre kunne kæmpe for rimelige vilkår, når de var mange sammen. De foreninger er vore dages fagforeninger.
Fagforeninger forhandler dine arbejdsvilkår og din løn med arbejdsgiverne. Når de bliver enige, laver de en overenskomst – en aftale.
I overenskomsten står de regler, der gælder for din branche.

For hver branche findes der også en lærlinge-overenskomst. Det er den, der gælder for dig, når du er i praktik.

Det er en god idé at være medlem af en fagforening. Hvis du ikke er medlem, kan du ikke få hjælp, hvis du får for lidt i løn eller på en anden måde bliver urimeligt behandlet. Når du er under uddannelse, skal du ikke betale ret meget for at være medlem af din fagforening.
De penge, du betaler, kaldes kontingent.
Fagforeningen bruger dit kontingent til at hjælpe dig, hvis din arbejdsgiver ikke følger reglerne.
Fagforeningen bruger også penge til at lave kurser og møder for medlemmerne.
De fleste store fagforeninger har en ungdomsafdeling. Her kan du møde andre unge, som arbejder med det samme fag som dig. Der er fester, kurser og møder, hvor I kan diskutere jeres arbejdsvilkår og hvad I vil gøre bedre.