Hvad er EGU

EGU står for ErhvervsGrundUddannelse

For unge under 30 år, som ikke umiddelbart er i stand til at gennemføre en anden kompetencegivende ungdomsuddannelse.toemmer2

 • Den varer 2 år.
 • Den er tilpasset specielt til dig.
 • Ca. 2/3 er praktik i virksomhed.
 • Ca. 1/3 er skole.
 • Du får elevløn i praktikperioden.
 • Du får skoleydelse i skoletiden.
 • Der er personlig vejledning.
 • Du ender med at få et Uddannelsesbevis.

Når uddannelsen er slut:

 • Kan du gå i gang med en anden uddannelse.
 • Kan du fortsætte med at arbejde.
 • Er du berettiget til arbejdsløshedsunderstøttelse