Uddannelsesplan/bevis

Uddannelsesplan

I din 2 årige uddannelsesplan vises hvilke uddannelses elementer, der er aftalt, og hvornår du skal gå på skole, og hvornår du skal i praktik.

Uddannelsesbevis

Når du har gennemført et ophold på skole- eller i praktik, får du et bevis. Når du har gennemført EGU, får du et bevis på, at du har gennemført EGU.

Hvis du fortsætter med en uddannelse, vil EGU-beviserne gøre det lettere at komme igennem uddannelsen. Du kan også bruge beviset, når du søger arbejde.

Hvis du ikke kan få arbejde, og hvis du under uddannelsen har haft meldt dig ind i en arbejdsløshedskassen (A-kassen), kan du få understøttelse.