Værd at huske om EGU

Værd at huske om EGU-elever

EGU-elever er ikke ordinære lærlinge og må ikke opfattes som sådan.

EGU er en uddannelse og ikke et beskæftigelsestilbud. Der skal udarbejdes en fleksibel uddannelsesplan sammen med den unge, virksomheden og vejlederen. Arbejdspladsen kan have stor indflydelse på denne.

I forbindelse med indgåelse af praktikaftale er de første 3 måneder prøvetid, hvis praktikaftalen omfatter 6 måneder eller mere. Ved kortere praktikophold kan prøvetiden være efter aftale. I prøvetiden kan begge parter opsige aftalen uden nærmere grund.

Efter praktikperioden udfylder arbejdsgiveren et bevis med angivelse af mål, arbejdsområder og funktioner.

EGU-elever er omfattet af arbejdsmiljølov og arbejdsskadesforsikringslov. EGU-eleven er i ansættelsesforholdet at betragte som lærling/elev.

Som udgangspunkt er ansættelsesforholdet 37 timer, men kombinerede ordninger med skoleophold kan forekomme.